Gryningsfeber / Fever at Dawn

2016

Den här berättelsen börjar där andra brukar sluta – efter förintelsen. 25-åriga Miklós förflyttas med Röda Korsets hjälp från koncentrationslägret Bergen-Belsen till Gotland i Sverige. Här, på Lärbro krigssjukhus, får Miklós ett tungt besked: hans tuberkulos är så svår att läkaren endast ger honom sex månader att leva. Men Miklós har inga planer på att ge upp och istället börjar han föra krig mot sitt eget öde. Med sin vackraste handstil skriver han varsitt brev till 117 ungerska flickor som befinner sig på andra läger i Sverige, i hopp om att någon av dem ska svara, och kanske en dag vilja gifta sig med honom.

Tvåhundra kilometer därifrån, i ett annat svenskt rehabiliteringsläger, läser 19-åriga Lili Miklós brev, och eftersom hon ändå är sängliggande i tre veckor på grund av en allvarlig njursjukdom, bestämmer hos sig för att svara. Den från början något formella brevväxlingen blir alltmer personlig och intim, och snart bestämmer sig Lili och Miklós för att de måste träffas. Vi får samtidigt en inblick i det dagliga livet i de svenska lägren, där vi följer läkarnas ändlösa kamp mot svårbotade sjukdomar och de lokala myndigheternas byråkrati, liksom oron och intrigerna bland de andra patienterna.

Gryningsfeber är den sanna historien om regissören Péter Gárdos föräldrar Miklós och Lili, baserad på de över 100 brev som föräldrarna skrev till varandra efter andra världskrigets slut.

Filmen är producerad av ungerska Tivoli Films i samproduktion med GötaFilm, Filmpool Nord och Gotlands Filmfond via Filmregion Stockholm Mälardalen, med stöd från Svenska Filminstitutet.

Svensk distribution: TriArt

Gryningsfeber har svensk premiär

Lördag 6 maj kl. 15 på Folkets Bio i Visby

Söndag 7 maj kl. 16 på Klarabiografen, Kulturhuset i Stockholm

m DSC_2498 Hospital liten

 

 

This story begins where others usually end – after the Holocaust.  The 25-year-old Miklós is being shipped from the Bergen-Belsen concentration camp to the island of Gotland in Sweden. Here, in the Larbro Hospital his Swedish doctor informs him of his fatal diagnosis - he has only six months to live. Miklós, however, doesn’t seem to grasp how serious his tuberculosis is, and he starts to wage war on his own fate. He obtains the names and addresses of 117 Hungarian girls, all of whom are being treated in Swedish camps, and with his most beautiful handwriting he writes each one of them a letter with the aim of eventually choosing a wife from among them.

Two hundred kilometers away, in another Swedish rehabilitation camp, 19-year-old Lili receives Miklós’s letter, and since she is bedridden for three weeks due to a serious kidney complaint, out of boredom - and curiosity - she decides to write back. The initially slightly formal exchange of letters becomes increasingly intimate. They agree to try and arrange to see each other in person. In the meanwhile, we gain insight into the everyday life of the Swedish camps: the doctors’ unending struggle against insidious diseases, the bureaucracy of local authorities as well as the lesser and graver betrayals and anxieties of the camp inmates.

Lili’s friend Judit Gold is far from happy with the love unfolding between Miklós and Lili. She fights doggedly for Lili using a good deal of cunning – after all, she loves her like a sister. Then, at the most critical moment of their lives, they get special help from the eccentric, sharp-witted rabbi Emil Kronheim…

m DSC_4129 liten

Fever at Dawn is the true story about director Péter Gárdos parents Miklós and Lili and it´s based on the over 100 letters they wrote to each other during the year after world war II.

 Co-produced by GötaFilm with support from the Swedish Filminstitute, Filmpool Nord and Gotlands Filmfond via Filmregion Stockholm Mälardalen.

Production Team

Péter Gárdos

Péter Gárdos

Dénes Szekeres

Christer Nilson, Miriam Zachar

László Seregi

Péter Horgas

Márta Jánoskuti

Ádám Fiers

Attila Pacsay

Emőke Piti, Milán Schruff, Gila Almagor