Svensk premiär för Gryningsfeber

Två av visningarna följs av ett samtal med författaren och regissören Péter Gárdos

Lördag 6 maj kl. 15 på Folkets Bio Visby

Söndag 7 maj kl 16. på Klarabiografen Kulturhuset Stockholm

Folket Bio Visby har dessutom två extra föreställningar onsdagen 10 maj kl. 19 samt söndagen 28 maj kl. 19.